Közhasznúsági jelentés

Év: 2008

Szervezet neve: Siófok és Környéke Sport és Szabadidő Egyesület

Székhely: Siófok
Kapcsolattartó: Sallai Ferencné

Közhasznúsági jelentés szövege:
Közhasznossági jelentés

Szervezet neve:Siófok és Környéke Sport és Szabadidő SE.
PK.60.044/1999./1.

2008. évre szóló közhasznossági jelentés

A céljaink meghatározása:
Az iskolai rendszerből bekerült diákok versenyeztetése a Kyokushin karate stílusban,
a budo értékek megőrzése és népszerűsítése.Minden korosztály számára a megfelelő
sportolási lehetőség biztosítása szervezett formában.

2008. évi bevételeink: Kiadások:

2007.évi záró 367 e Ft Banki kltsg. 53 e Ft
Tagdíj 439 e Ft Kiadások 1988 e Ft
Támogatás 1483 e Ft
Kamat 1 e Ft
-------------------------------------------------------------------------
Össz:bev. 2290 e Ft Össz. 2041 e Ft.

Önkormányzati támogatás 200 e Ft
Egyéb tám. 1283 e Ft
tagdíj 439 e Ft
kamat 1 e Ft
-------------------------------------
Támogatások össz: 1923 e Ft

2008 évi záró: 249 e Ft

2008 évben az egyesület segítői, tisztségviselői díjazásban nem részesültek.
Siófok,2009.november 02.Csatolt fájlok
   
Csatolt képek
       

EGYSZERES KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE
Tétel megnevezéseElőző évElőző év(ek) helyesbítéseiTárgyév
A. Befektetett eszközök (2-4. sorok)000
I. IMMATERIÁLIS JAVAK000
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK000
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK000
B. Forgóeszközök (6-9. sorok)000
I. KÉSZLETEK 000
II. KÖVETELÉSEK000
III. ÉRTÉKPAPÍROK000
IV. PÉNZESZKÖZÖK00249
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+5. sorok)00249
C. Saját tőke (12.-16. sorok)000
I. INDULÓ TŐKE/ JEGYZETT TŐKE000
II.TŐKEVÁLTOZÁS/ EREDMÉNY00367
III. LEKÖTÖTT TARTALÉK000
IV. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL (KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBŐL)00-118
V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL000
D. Tartalék000
E. Céltartalékok000
F. Kötelezettségek (20.-21. sorok)000
II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK000
III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK000
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (11.+17.+18.+19. sorok)00249

EGYSZERES KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYLEVEZETÉSE
Tétel megnevezéseElőző évElőző év(ek) helyesbítéseiTárgyév
A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (I.+II.)001923
I. PÉNZÜGYILEG RENDEZETT BEVÉTELEK (1.+2.+3.+4.+5.)000
1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás000
a) alapítótól000
b) központi költségvetéstől000
c) helyi önkormányzattól00200
d) társadalombiztosítótól000
e) egyéb001284
f) továbbutalási céllal kapott000
2. Pályázati úton elnyert támogatás000
3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel000
4. Tagdíjból származó bevétel00439
5. Egyéb bevétel001284
II. PÉNZBEVÉTELT NEM JELENTŐ BEVÉTELEK000
B. Vállalkozási tevékenység bevétele (1.+2.)000
1. Pénzügyileg rendezet bevételek000
2. Pénzbevételt nem jelentő bevételek000
C. Tényleges pénzbevételek (A./I.+B./1.)001923
D. Pénzbevételt nem jelentő bevételek (A./II.+B./2.)000
E. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.)002041
1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások000
Ebből: továbbutalt támogatás000
2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások000
3. Ráfordítást jelentő elszámolások000
4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások000
F. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.)000
1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások000
2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások000
3. Ráfordítást jelentő elszámolások000
4. Ráfordításkén nem érvényesíthető kiadások000
G. Tárgyévi pénzügyi eredmény (±1.±2.)000
1. Közhasznú tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye (A/I.-E/1.-E/4.)00-118
2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye (B/I.-F/1.-F/4.)000
H. Nem pénzben realizált eredmény (±1.±2.)000
1. Közhasznú tevékenység nem pénzben realizált eredmény (A/II.-E/2.-E/3.)000
2. Vállalkozási tevékenység nem pénzben realizált eredménye (B/2.-F/2.-F/3.)000
I. Adózás előtt eredmény (B./1.-F/1.)±H/2000
J. Fizetendő társasági adó000
K. Tárgyévi eredmény000
1. Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye (A/I.+A/II.)-(E/1+E/2+E/3)000
2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye (I-J)000
A. Pénzügyileg rendezett személyi jellegű ráfordítások000
1. Bérköltség000
ebből: -megbízási díjak000
-tiszteletdíjak000
2. Személyi jellegű egyéb kifizetések000
3. Bérjárulékok000
B. Pénzügyileg rendezett anyag jellegű ráfordítások002041
C. Értékcsökkenési leírás000
D. Pénzügyileg rendezett egyéb jellegű ráfordítások000
E. A szervezet által nyújtott támogatások (pénzügyileg rendezett)000
F. Tárgyévben Apeh által kiutalt 1% összege000