Közhasznúsági jelentés

Év: 2010

Szervezet neve: Angkor Alapítvány

Székhely: Budapest
Kapcsolattartó: Lehotzky Márta

Közhasznúsági jelentés szövege:
Csatolt fájlok
1652_RAF_2010_kozhasznusagi_100721.doc   
Csatolt képek
       

EGYSZERES KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE
Tétel megnevezéseElőző évElőző év(ek) helyesbítéseiTárgyév
A. Befektetett eszközök (2-4. sorok)267002670
I. IMMATERIÁLIS JAVAK267002670
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK000
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK000
B. Forgóeszközök (6-9. sorok)7130333
I. KÉSZLETEK 000
II. KÖVETELÉSEK190163
III. ÉRTÉKPAPÍROK000
IV. PÉNZESZKÖZÖK6940170
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+5. sorok)338303003
C. Saját tőke (12.-16. sorok)338303003
I. INDULÓ TŐKE/ JEGYZETT TŐKE425004250
II.TŐKEVÁLTOZÁS/ EREDMÉNY-380-867
III. LEKÖTÖTT TARTALÉK000
IV. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL (KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBŐL)-8290-380
V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL000
D. Tartalék000
E. Céltartalékok000
F. Kötelezettségek (20.-21. sorok)000
II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK000
III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK000
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (11.+17.+18.+19. sorok)338303003

EGYSZERES KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYLEVEZETÉSE
Tétel megnevezéseElőző évElőző év(ek) helyesbítéseiTárgyév
A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (I.+II.)13300693
I. PÉNZÜGYILEG RENDEZETT BEVÉTELEK (1.+2.+3.+4.+5.)1580123
1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás000
a) alapítótól000
b) központi költségvetéstől000
c) helyi önkormányzattól000
d) társadalombiztosítótól000
e) egyéb1580123
f) továbbutalási céllal kapott000
2. Pályázati úton elnyert támogatás4600500
3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel000
4. Tagdíjból származó bevétel000
5. Egyéb bevétel712070
II. PÉNZBEVÉTELT NEM JELENTŐ BEVÉTELEK000
B. Vállalkozási tevékenység bevétele (1.+2.)000
1. Pénzügyileg rendezet bevételek000
2. Pénzbevételt nem jelentő bevételek000
C. Tényleges pénzbevételek (A./I.+B./1.)13300693
D. Pénzbevételt nem jelentő bevételek (A./II.+B./2.)000
E. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.)215901073
1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások215901073
Ebből: továbbutalt támogatás000
2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások000
3. Ráfordítást jelentő elszámolások000
4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások000
F. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.)000
1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások000
2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások000
3. Ráfordítást jelentő elszámolások000
4. Ráfordításkén nem érvényesíthető kiadások000
G. Tárgyévi pénzügyi eredmény (±1.±2.)-8290-380
1. Közhasznú tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye (A/I.-E/1.-E/4.)-8290-380
2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye (B/I.-F/1.-F/4.)000
H. Nem pénzben realizált eredmény (±1.±2.)000
1. Közhasznú tevékenység nem pénzben realizált eredmény (A/II.-E/2.-E/3.)000
2. Vállalkozási tevékenység nem pénzben realizált eredménye (B/2.-F/2.-F/3.)000
I. Adózás előtt eredmény (B./1.-F/1.)±H/2-8290-380
J. Fizetendő társasági adó000
K. Tárgyévi eredmény-8290-380
1. Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye (A/I.+A/II.)-(E/1+E/2+E/3)-8290-380
2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye (I-J)000
A. Pénzügyileg rendezett személyi jellegű ráfordítások000
1. Bérköltség000
ebből: -megbízási díjak000
-tiszteletdíjak000
2. Személyi jellegű egyéb kifizetések000
3. Bérjárulékok000
B. Pénzügyileg rendezett anyag jellegű ráfordítások15510645
C. Értékcsökkenési leírás000
D. Pénzügyileg rendezett egyéb jellegű ráfordítások1810173
E. A szervezet által nyújtott támogatások (pénzügyileg rendezett)4270255
F. Tárgyévben Apeh által kiutalt 1% összege1580123