Közhasznúsági jelentés

Év: 2009

Szervezet neve: Angkor Alapítvány

Székhely: Budapest
Kapcsolattartó: Lehotzky Márta

Közhasznúsági jelentés szövege:
Az Angkor Alapítvány közhasznúsági jelentése a 2009-es évről1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ
Az Angkor Alapítvány 2009. évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelve egyszerűsített éves beszámolót állított össze. A mérleg főösszege 3.382.952.- Ft.

2. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA
Tárgyévben az Alapítvány 618.221.- Ft állami támogatást kapott a Magyar Külügyminisztérium és a Hunida jóvoltából, és azt teljes egészében fel is használta, és sikeresen lezárta a programot.

APEH 1% felajánlott összege: 158.221.- forint volt.

3. VAGYONFELHASZNÁLÁSSAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS
Előző évhez képest az Alapítvány tartaléka (vagyona) 5.037.239.- Ft összeggel nőtt.

4. CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA
Alapítványunk Körösi Csoma Indiában, Zanglában levő emlékszobájának helyreállításához nyújtott 173.977.- Ft támogatást.


5. KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVTŐL, ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPTÓL, HELYI ÖNKORMÁNYZATTÓL, TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSÁTÓL ÉS MINDEZEK SZERVEITŐL KAPOTT TÁMOGATÁS MÉRTÉKE
Tárgyévben alapítványunk összesen 1.288.221.- Ft támogatást kapott különböző címeken. Ez 2.173.944.- Ft-tal kevesebb, mint az előző évben. A csökkenés oka az, hogy az előző évben az EXIM Bank-tól kaptunk 2.000.000.-Ft-os támogatást. Ilyen támogatás 2009 évben nem érkezett.

6. A KÖZHASZNÚ SZERVEZET VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐINEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK ÉRTÉKE, ILLETVE ÖSSZEGE
Alapítványunknak személyi jellegű ráfordítása nem volt, ugyanis az Alapítvány vezető tisztségviselői ez évben sem részesültek költségtérítésben.

7. A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ
Az Angkor Alapítvány vállalkozási tevékenységet nem folytat, éves összes árbevétele az 50 millió forintot nem érte el, így közhasznú beszámolóját egyszeres könyvvitellel támasztja alá.

Az Alapítvány közhasznú minősítése 2001. augusztus 8-án emelkedett jogerőre. Minősítésének alapja a Közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 4.§-a, illetve az a tény, hogy a 26.§ c) pontjában felsoroltak közül az alábbi közhasznú tevékenységeket látja el:
o Tudományos tevékenység, kutatás;
o Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés;
o Kulturális tevékenység;
o Kulturális örökség megóvása;
o Műemlékvédelem;
o Euroatlanti integráció elősegítése.
Bevétel összesen: 1.330.160.-Ft

HUNINCOR támogatás 625 ezer Ft
NCA Nemzetközi kapcsolatok építése 300 ezer Ft
NCA Web fejlesztés 160 ezer Ft
SZJA 1% 158.221.-Ft
Csoma projekt magánszemély támogatók 45 ezer Ft
Bank kamat jóváírás: 41.937.-Ft

Kiadás összesen: 2.159.082.-Ft

ASTER – digitális adatok térképhez 50.735.-Ft
JAYA Koh Ker adatbázishoz tárhely és domain nevek, 236.650.-Ft
Khmer iskola-projekt (Koós Károly Egyesület, közös építészeti program) repülőjegy 253 ezer Ft
Jelen János repülőjegy decemberi ICC részvétel Siem Reap-ban 363 ezer Ft
GLEN-önkéntes program repülőjegy + tartózkodás 451.602 ezer Ft
Webfejlesztés 160 ezer Ft
Csoma projekt 173.977.-Ft
Banki költség: 181.369.-Ft
Fenntartási költségek(posta, irodaszer, tagsági díjak, jogi szolgáltatás) 288.749.- Ft

7.1 „JAYA KOH KER” PROJEKT
A 2009-es évben az Angkor Alapítvány megkezdte a „JAYA KOH KER PROJEKT” (JKK) végrehajtását, melynek alapja az illetékes kambodzsai nemzeti hatósággal (APSARA), mint szakmai partnerrel, valamint a Hungarian Indochina Corporation Ltd. (HUNINCOR) 2008. december 1-én aláírt Szándéknyilatkozat.
A JKK Projekt kapcsán együttműködés megállapodást írtunk alá a Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálattal (KÖSZ).
További nemzetközi partnerekkel írtunk alá együttműködési szándéknyilatkozatot (Waseda Egyetem [Tókió], Francia Távol-keleti Tanulmányok Intézete EFEO [Párizs], Raymond Lemaire Nemzetközi (Műemlék)-megóvási Központ RLICC [Leuven]) a JKK Projekt közös végrehajtásáról.

7.2 „SAMDECH EUV GIMNÁZIUM” PROJEKT (SEG)
7.2.1. Oktatás
2009. évben újjászerveztük és önkéntes programként nemzetközi együttműködéssé alakítottuk át a 2006-2008 évben elnyert „Munkát az Angkor Árváknak” elnevezésű, a Magyar Külügyminisztérium NEFE programján belül megvalósított oktatási projektünket. Ennek érdekében Magyar Önkéntesküldő Alapítvány (HVSF) és a 12 európai ország közös civil szervezeteként létrehozott GLEN (Global Education Network of Young Europeans) keretében meghirdetett program keretében sikeresen pályáztunk német, észt és magyar önkéntesek fogadószervezeti státuszára. 2008-2009-ben két alkalommal, 3-3 hónapra német, észt és magyar önkéntesek környezetvédelmi programot, illetve angol nyelvet oktattak a Samdech Euv Gimnáziumban. Az önkéntesek munkáját a helyszínen alapítványunk koordinátora irányította.

7.2.2. Területfejlesztés
A gimnáziumban 2008-ban organikus építészetet, illetve építész tervező szoftvert oktató Sánta Gábor építész javaslatára bio-wc tervezését határoztuk el. Ennek keretében Borbás Péter, a Kós Károly Egyesület (KKE) fiatal építésze utazott a helyszínre. A gimnáziumban ismertette tapasztalatait és hazatérve átfogó és részletes javaslatot készített. A gimnázium területén található létesítmények fejlesztésére vonatkozó előzetes adatgyűjtés, illetve a KKE vezetőivel megbeszélések kezdődtek egy új, önálló projekt elindításáról.
A projekt sikerének és fenntarthatóságának bizonyítéka, hogy a Magyar Önkéntesküldő Alapítvány (HVSF) és a 12 európai ország közös civil szervezeteként létrehozott GLEN (Global Education Network of Young Europeans) 2007-ben megkereste az Angkor Alapítványt és a velük kötött megállapodás alapján 2008-ban e szervezetek is meghirdették a projekt folytatásában való részvételt. Ennek keretében 2008-ban is 3 modul (organikus építészet, konfliktuskezelés és iskolai adatbázis fejlesztés, valamint navigációs szoftverek oktatása) kerül megvalósításra 3 helyi partnerünkkel (KADO, Samdech Euv Gimnázium és SRP megyei Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság) közreműködésével.

7.3. Csoma Szobája Projekt
A 2008. évben Irimiás Balázs kezdeményezésére, a KÖSZ közreműködésével, Kőrösi Csoma Sándor zanglai (India) emlékszobájának megmentésére önálló projektet fogadtunk be. Ennek keretében folytatódott a helyreállítási munka, melynek bonyolításához, adminisztratív szervezéséhez, illetve projektszervezési tapasztalataink átadásával járultunk hozzá.
A program sikere, hogy 2009-ben önálló alapítvány jött létre a projekt felkarolására. Ennek megfelelően részvételünket 2009. december 31-én lezártuk.

7.2. UNESCO ICC
A JKK Projekt állásáról az előírásoknak megfelelően 2009. évben két alkalommal beszámoltunk az angkori műemlékek megóvásával és fejlesztésével foglalkozó nemzetközi testület (ICC) 15. szakmai (ICC TC), illetve 18. plenáris ülésén. A rendezvények idején az APSARA illetékes részlegeiben is kétoldalú egyeztetéseket folytattunk. A JKK Projekt keretében 2009. évben végzett munkánkról angol nyelvű összefoglaló jelentést készítettünk, amelyet az ICC decemberi plenáris ülésén adtunk át a rendezvény részvevőinek és együttműködő partnereinknek.

Budapest, 2010. május 28.
Csatolt fájlok
   
Csatolt képek
       

EGYSZERES KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE
Tétel megnevezéseElőző évElőző év(ek) helyesbítéseiTárgyév
A. Befektetett eszközök (2-4. sorok)267002670
I. IMMATERIÁLIS JAVAK267002670
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK000
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK000
B. Forgóeszközök (6-9. sorok)15620713
I. KÉSZLETEK 000
II. KÖVETELÉSEK19019
III. ÉRTÉKPAPÍROK000
IV. PÉNZESZKÖZÖK15430694
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+5. sorok)423203383
C. Saját tőke (12.-16. sorok)421203383
I. INDULÓ TŐKE/ JEGYZETT TŐKE425004250
II.TŐKEVÁLTOZÁS/ EREDMÉNY-50760-38
III. LEKÖTÖTT TARTALÉK000
IV. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL (KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBŐL)50380-829
V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL000
D. Tartalék000
E. Céltartalékok000
F. Kötelezettségek (20.-21. sorok)2000
II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK000
III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK2000
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (11.+17.+18.+19. sorok)423203383

EGYSZERES KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYLEVEZETÉSE
Tétel megnevezéseElőző évElőző év(ek) helyesbítéseiTárgyév
A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (I.+II.)734901330
I. PÉNZÜGYILEG RENDEZETT BEVÉTELEK (1.+2.+3.+4.+5.)43040158
1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás000
a) alapítótól000
b) központi költségvetéstől382400
c) helyi önkormányzattól000
d) társadalombiztosítótól000
e) egyéb4800158
f) továbbutalási céllal kapott000
2. Pályázati úton elnyert támogatás00460
3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel000
4. Tagdíjból származó bevétel000
5. Egyéb bevétel30450712
II. PÉNZBEVÉTELT NEM JELENTŐ BEVÉTELEK000
B. Vállalkozási tevékenység bevétele (1.+2.)000
1. Pénzügyileg rendezet bevételek000
2. Pénzbevételt nem jelentő bevételek000
C. Tényleges pénzbevételek (A./I.+B./1.)734901330
D. Pénzbevételt nem jelentő bevételek (A./II.+B./2.)000
E. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.)000
1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások231102159
Ebből: továbbutalt támogatás000
2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások000
3. Ráfordítást jelentő elszámolások000
4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások000
F. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.)000
1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások000
2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások000
3. Ráfordítást jelentő elszámolások000
4. Ráfordításkén nem érvényesíthető kiadások000
G. Tárgyévi pénzügyi eredmény (±1.±2.)50380-829
1. Közhasznú tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye (A/I.-E/1.-E/4.)50380-829
2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye (B/I.-F/1.-F/4.)000
H. Nem pénzben realizált eredmény (±1.±2.)000
1. Közhasznú tevékenység nem pénzben realizált eredmény (A/II.-E/2.-E/3.)50380-829
2. Vállalkozási tevékenység nem pénzben realizált eredménye (B/2.-F/2.-F/3.)000
I. Adózás előtt eredmény (B./1.-F/1.)±H/2000
J. Fizetendő társasági adó000
K. Tárgyévi eredmény50380-829
1. Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye (A/I.+A/II.)-(E/1+E/2+E/3)50380-829
2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye (I-J)000
A. Pénzügyileg rendezett személyi jellegű ráfordítások000
1. Bérköltség000
ebből: -megbízási díjak000
-tiszteletdíjak000
2. Személyi jellegű egyéb kifizetések000
3. Bérjárulékok000
B. Pénzügyileg rendezett anyag jellegű ráfordítások132501551
C. Értékcsökkenési leírás000
D. Pénzügyileg rendezett egyéb jellegű ráfordítások2200181
E. A szervezet által nyújtott támogatások (pénzügyileg rendezett)7660427
F. Tárgyévben Apeh által kiutalt 1% összege4800158