Tisztelt Látogató!

Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbi tájékoztatót!

A Civil Iroda Alapítvány kiemelten fontos céljának tekinti, hogy segítse a civil szervezeteket a jogszabályi kötelezettségeik teljesítésében. Ehhez kapcsolódóan alapította meg a Nonprofit Közlemények című újságját és indította útjára 2006. őszén a megújított weblapját a kozhasznusag.hu címen.

Nonprofit Közlemények

Az előző évek gyakorlatától eltérően 2009-ben nem jelenik meg a Civil Iroda Alapítvány Nonprofit Közlemények című kiadványa, melyben a civil szervezetek ingyenesen meg tudták jelentetni a kapott SzJA 1% felhasználásáról szóló sajtóközleményüket. Ennek oka egy fontos jogszabály-változás, mégpedig az 1996. évi CXXVI. törvény vonatkozó szabályainak változása, mely alapján megváltozott a kedvezményezettnek átutalt összeg felhasználásáról szóló közlemény közzétételi módja, formája. Erre a változásra szeretnénk felhívni a civil szervezetek figyelmét. A civil kedvezményezettnek a 2008. rendelkező évtől, első alkalommal 2009. október 31. napjáig az átutalt SzJA 1 %-os összeg felhasználására vonatkozó adatait tartalmazó közleményt elektronikus úton, az ügyfélkapun keresztül kell megküldenie az állami adóhatóság részére.
E törvényi kötelezettség teljesítéséhez az állami adóhatóság nyomtatványt rendszeresített, melyet kihelyezett az APEH internetes honlapjára. A "08KOZ Közlemény az adózó rendelkezése szerint a kedvezményezett részére átutalt összeg felhasználásáról" című elektronikus nyomtatványt a 2008-as rendelkező évben SzJA 1 %-ból részesült (2008. január 1-jétől december 31-ig kiutalt összegek felhasználására vonatkozóan) civil kedvezményezetteknek kell kitölteniük ABEV Java-alapú kitöltő program igénybevételével, és a kitöltést követően 2009. október 31-ig kizárólag elektronikus úton, az ügyfélkapun keresztül kell megküldeniük az adóhatóságnak.
Az adóügyek elektronikus intézéséhez - így az elektronikus közlemény benyújtásához is - a kedvezményezett képviselőjének az okmányirodánál köteles regisztráltatnia magát és erről a regisztrációt követő 8 napon belül a 09T180 számú adatlapon kell bejelentést tennie az állami adóhatósághoz.
Ha az adózó állandó meghatalmazással vagy megbízással rendelkező képviselője útján elektronikus úton teljesíti adóbevallási és adatszolgáltatási kötelezettségét, az állandó meghatalmazott vagy megbízott a megbízást követő 8 napon belül köteles az adóhatósághoz bejelenteni a képviselt adózó nevét, elnevezését és adóazonosító számát.
A kiutalt összeg felhasználására vonatkozó rendelkezéseket a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény 6-7. §-ai tartalmazzák. A felhasználás törvényessége érdekében a rendelkezések megismerése feltétlenül szükséges.
Az állami adóhatóság a civil kedvezményezettek által 2009. október 31-ig benyújtott elektronikus közleményeket a Szociális és Munkaügyi Minisztérium részére továbbítja, amely azokat 2009. november 30. napjáig a civil szervezetekkel foglalkozó internetes honlapján legalább egy évig ingyenesen közzéteszi. Azon szervezeteknek, amelyek rendelkeznek általa fenntartott vagy a megbízása alapján működtetett olyan internetes felülettel, amelynek tartalmáért ő felel (saját honlap), a közleményét e felületen is el kell helyeznie az átutalást követő év december 15. napjáig, vagyis ez évben 2009. december 15-ig, és azt onnan legalább egy évig nem távolíthatja el.
Amennyiben az állami adóhatóság az SzJA 1 %-os összeg igénylésének, illetve közcélú tevékenységeknek megfelelő felhasználásának ellenőrzése során megállapítja, hogy a kedvezményezett az elektronikus közleményt nem nyújtotta be, illetve a közleményében valótlan adatot közölt, határozattal fogja kizárni a kedvezményezettet a határozat jogerőre emelkedését követő rendelkező évben a felajánlásokból történő részesedésből.

Közhasznúsági jelentések

A Közhasznú Törvény 2004. január 1-től hatályos rendelkezései szerint a közhasznúsági jelentést minden év június 30-ig a szervezeteknek a saját weblapjukon, vagy más bárki számára korlátlanul elérhető helyen nyilvánosságra kell hozniuk.

Nem minden szervezet rendelkezik weblappal, így aztán nem könnyű a rendelkezésnek megfelelni. Ezen a helyzeten szeretnénk jelen weblappal segíteni, ezen ugyanis nagy egyszerűen bármelyik szervezet INGYENESEN megjelentheti a közhasznúsági jelentését.

Az érintettek védelme érdekében mindkét esetben -1%-os hirdetés vagy közhasznúsági jelentés megjelentetése- kérjük, hogy a kitöltött űrlap tartalmát kinyomtatva, a szervezet vezetője által aláírva és lepecsételve küldjék meg számunkra. A kinyomtatott űrlap megérkezéséig a hirdetés vagy a jelentés nem jelenik meg a weblapon. Ezzel szeretnénk elejét venni annak, hogy bárki is más helyett adjon fel hirdetést.

Fontos hangsúlyozni, hogy a weblap nem reklám oldal, így propaganda anyagok elhelyezésére nincs lehetőség.

Az egyes űrlapokhoz kapcsolódó link alatt részletes kitöltési útmutatót talál.

Civil Iroda Alapítvány